Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Μεγάλο ενδιαφέρον των Κινέζων για την πολιτιστική τους κληρονομιά

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-09-14 21:50:26
  • Προβολές:
  • 907


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Αυγούστου η κινεζική εφημερίδα China Youth Daily. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη σχετική έρευνα απάντησαν ότι γνώριζαν πολύ καλά την σπουδαιότητα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ο συνολικός αριθμός των ερωτηθέντων ήταν 2000 και από αυτούς το 90.2% δήλωσε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενημερωθεί σχετικά με την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επίσης, περίπου το 83.4% απάντησε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο της έρευνας ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των νέων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, γεγονός που αποτελεί δείγμα της γενικότερης προσπάθειας της χώρας για τη συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Κίνας. Έχουν ήδη ληφθεί ποικίλα μέτρα για την ενίσχυση της επαφής των πολιτών με τα ιστορικά κειμήλια της χώρας, όπως για παράδειγμα η προώθηση ελεύθερης εισόδου στα δημόσια μουσεία και η οικοδόμηση περισσότερων πάρκων με πολιτιστικό ενδιαφέρον από το 2008.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τang Miao, ακαδημαϊκός από το τμήμα αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Jilin: «Τα τελευταία χρόνια, τα κινεζικά τηλεοπτικά θεάματα, που αφορούν τα πολιτιστικά κειμήλια έχουν μεταφέρει το ενδιαφέρον τους από την περισυλλογή και οικονομική αξία των ιστορικών τόπων, στην αναζήτηση και ανάδειξη της ιστορίας πίσω από τη δημιουργία τους. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για την κατανόηση και την συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της διατήρησής τους. Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα είναι αδύναμη και αστήριχτη χωρίς την συμμετοχή του κοινού. Τώρα πια η κυβερνητική ενθάρρυνση έχει ωθήσει πολλούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρίες ανά την Κίνα, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, ενώ επίσης αναζητούμε ένα σταθερό μοντέλο βασισμένο στην στενότερη επαφή των ατόμων με τα πολιτιστικά κειμήλια».