Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα ενδυναμώνει τους κανονισμούς στις εξωσχολικές δραστηριότητες των Iνστιτούτων

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-09-13 22:16:06
  • Προβολές:
  • 739


Η Κίνα την τελευταία δεκαετία δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα των γνώσεων, που παρέχονται στους νέους μαθητές, έτσι ώστε να λάβουν καλύτερα εφόδια για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της προόδου στη χώρα. 
   Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές της Κίνας καταβάλουν προσπάθειες για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και των δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται κυρίως σε εξωσχολικές εγκαταστάσεις. Έτσι, σύμφωνα με τις οδηγίες, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Κεντρικό Γραφείο Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, η χώρα θα ενισχύσει τους κανονισμούς των ινστιτούτων, που παρέχουν εξωσχολικά μαθήματα ή εκπαίδευση εκτός των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης.
Τα εκπαιδευτικά τμήματα σε επαρχιακό επίπεδο θα πρέπει να θέσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σε συντονισμό με τα άλλα τμήματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα τοπικά εξωσχολικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα πραγματοποιούν τα μαθήματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες με σταθερές ομάδες από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. 
Στις κατευθυντήριες γραμμές του Κεντρικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται επίσης και η οδηγία ότι τα Ινστιτούτα οφείλουν να έχουν εγκριθεί από τα τοπικά εκπαιδευτικά τμήματα πριν αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής ή επαγγελματικές άδειες. Τα ινστιτούτα θα πρέπει να ενημερώνουν τις τοπικές εκπαιδευτικές σχολές για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μαθήματα εκτός σχολείου, όπως το περιεχόμενό τους, τα προγράμματα, τους μαθητές στους οποίους απευθύνονται, ενώ επίσης οφείλουν να δημοσιοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία με στόχο να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους. 
Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις και τις άδειες, οι οδηγίες αναφέρουν ότι θα επανεξετάζονται κάθε χρόνο, γεγονός που απαιτεί από τις τοπικές αρχές την δημοσίευση καταλόγων στις ιστοσελίδες τους, τόσο με τα πιστοποιημένα ινστιτούτα όσο και με εκείνα, που απέτυχαν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές. 
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και οδηγίες έχουν ως σκοπό την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την μείωση των αστοχιών στην εξωσχολική εκπαίδευση διότι, σύμφωνα με έρευνα, που διεξήχθη από την Κινεζική Εκπαιδευτική Κοινότητα, η Κίνα διέθετε περίπου 180 εκατομμύρια μαθητές σχολικής ηλικίας το 2016, με περισσότερους από 137 εκατομμύρια μαθητές να έχουν λάβει μέρος σε εξωσχολικά μαθήματα ή εκπαίδευση εκτός πανεπιστημιούπολης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από την ύπαρξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων ξεπερνούν τα 800 δισεκατομμύρια γιουάν (117 δισεκατομμύρια δολάρια), αποτελώντας μια αγορά με αξιοσημείωτα έσοδα και για το κράτος.