Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη της φτώχειας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-09-13 22:15:25
  • Προβολές:
  • 461


Οι Αρχές της Κίνας τα τελευταία χρόνια καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών της χώρας, έχοντας την καταπολέμηση και τελικά την εξάλειψή της ως πρώτιστο μέλημά τους. Γι’ αυτό το σκοπό η Κίνα εξέδωσε περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν το σχέδιο δράσης, που θα ακολουθηθεί τα επόμενα τρία χρόνια με σκοπό την επίτευξη της νίκης εναντίον της φτώχειας. Απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών είναι η προετοιμασία όλου του έθνους για την εξαφάνιση της φτώχειας μέχρι το 2020. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κεντρικής Επιτροπής της Κίνας και το Κρατικό Συμβούλιο ανέφεραν στην σχετική ανακοίνωση ότι η απομάκρυνση 30 ακόμη εκατομμυρίων πολιτών από τη φτώχεια αποτελεί κοπιαστικό και επίπονο καθήκον.    
Όλες οι φτωχές αγροτικές περιοχές και επαρχίες πρόκειται να βγουν από τη φτώχεια, ενώ οι περιοχές χαρακτηρισμένες με απόλυτη φτώχεια θα ανακάμψουν και θα βγουν απ’ αυτήν μέχρι το 2020, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια κοινωνία με μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι φτωχοί πληθυσμοί θα πρέπει να αποκτήσουν το απαραίτητο φαγητό και ρουχισμό, ενώ τα παιδιά από αδύναμες οικονομικά οικογένειες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να ολοκληρώνουν την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Πέρα από αυτά όμως, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει και πρόβλεψη για την κάλυψη βασικών ιατρικών αναγκών και την παροχή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, οι εργασίες για την ανακούφιση από τη φτώχεια θα επικεντρωθούν σε περιοχές με ακραία φτώχεια, όπως το Θιβέτ, η ορεινή επαρχία Liangshan Yi στον Αυτόνομο Νομό της Επαρχίας Sichuan και η Nujiang Lisu, Αυτόνομη Περιοχή στην Επαρχία Yunnan. 
Οι τρόποι με τους οποίους θα καταπολεμηθεί η ακραία φτώχεια επικεντρώνονται στην ενίσχυση των βιομηχανιών, που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερους τομείς, την στήριξη της απασχόλησης, την προώθηση της μετεγκατάστασης, την οικολογική αποκατάσταση και την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης. Εκτός όμως αυτών των γενικών μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει και πιο συγκεκριμένα μέτρα, όπως την επιτάχυνση των έργων υποδομής σε αδύναμες περιοχές, την αύξηση της δημοσιονομικής και οικονομικής στήριξης αυτών των περιοχών, την κοινωνική κινητοποίηση, καθώς και την ενδυνάμωση και βελτίωση της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας όσον αφορά την καταπολέμηση των οικονομικών δυσκολιών.