Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κινέζοι επιστήμονες αναπτύσσουν νανοϋλικό για καλύτερη αξιοποίηση του πετρελαίου

  • πηγή:
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-06-30 21:14:01
  • Προβολές:
  • 799
Κινέζοι επιστήμονες από τα Ινστιτούτα Φυσικών Επιστημών του Hefei, που υπάγονται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, ανέπτυξαν νανοϋλικό, που θα αξιοποιεί καλύτερα την καύση του πετρελαίου και θα μειώνει τα επιβλαβή εκπεμπόμενα αέρια.
Το νανοϋλικό χρησιμοποιεί άργιλο, τροποποιημένο από μια ακτίνα ηλκετρονίων, που φέρουν μεγάλη ενέργεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά ως ένας καταλύτης καύσης για το πετρέλαιο, ενώ έχει την δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα του καυσίμου στα μπόιλερς. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι το νανοϋλικό μπορεί να μειώσει την εκπομπή αέριων ρύπων, γεγονός που λειτουργεί ευεργετικά και στη μείωση του ρύπου PM 2.5, ενός ρύπου ιδιαίτερα επικίνδυνου για την υγεία του ανθρώπου, ειδικά όταν τα επίπεδά του στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλά.
  Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται ακόμη ευρέως σε πολλές περιοχές της Κίνας για την παραγωγή ενέργειας και τη θέρμανση. Η περιορισμένη επαφή του, όμως, με το οξυγόνο, έχει ως αποτέλεσμα την ατελή καύση του και την μειωμένη αποδοτικότητα. Μεγάλο μέρος του καυσίμου δεν αντιδρά με το οξυγόνο και δεν αξιοποιείται πλήρως με συνέπεια την διοχέτευση επιβλαβών αερίων και ρυπογόνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. 
 Η χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου αποτελεί μεγάλο επιβαρυντικό παράγοντα για το περιβάλλον. Γι΄αυτό, η ανακάλυψη του νανοϋλικού, που περιορίζει τις ρυπογόνες εκπομπές αερίων, ενώ παράλληλα αυξάνει την αποδοτικότητά του, μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στην απορρύπανση του αέρα. Υπάρχει πια μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθούν τεχνολογίες που θα προωθούν την καθαρή και αποτελεσματική καύση και αυτό αναμένεται ότι θα κάνει η νέα κινεζική ανακάλυψη.
   Το νανοϋλικό είναι εύκολο να παραχθεί και οικονομικά αποδοτικό, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θέρμανση και στην παραγωγή ενέργειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ερευνητικής ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινεζική έρευνα και η δημιουργία του συγκεκριμένου υλικού δημοσιεύτηκε στην Applied Clay Science τον Ιούνιο και έχει εξαιρετικές προοπτικές να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς στο μέλλον.
Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος έχει εγείρει την παγκόσμια ανησυχία και γι’ αυτό πρέπει να ανευρεθούν τρόποι, που θα μειώοσυν την ρύπανση και δε θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.