Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

H Κίνα ενδυναμώνει την επιστημονική ακεραιότητα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-06-02 20:11:20
  • Προβολές:
  • 787
Η Κίνα τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τεχνολογική ανάπτυξη και την επιστημονική πρόοδο, λαμβάνοντας συνεχή μέτρα για την επίτευξη όλο και περισσότερων στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 30 Μαΐου, οδηγίες και σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της επιστημονικής εντιμότητας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τους υψηλότερους στόχους στην επιστήμη και την τεχνολογία. Μακροπρόθεσμο στόχο της χώρας αποτελεί η οικοδόμηση ενός στέρεου κοινωνικού και πολιτιστικού υποβάθρου για τη μετατροπή της χώρας σε μια παγκόσμια επιστημονική δύναμη.
Το Γενικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η Γενική Επιτροπή και το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου δημοσίευσαν σχετικό έγγραφο, που αναφέρει ότι σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιστημονικής ακεραιότητας με σκοπό να ενισχυθεί η καινοτομία και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα λάθη. Παράλληλα, θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε οποιουδήποτε είδους ακαδημαϊκή ανεντιμότητα, ενώ όσοι παραβιάζουν τους κανόνες ακεραιότητας θα θεωρούνται υπεύθυνοι από το νόμο.
Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων, Xinhua, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των εργασιών για την επιστημονική ακεραιότητα στον τομέα της επιστήμης, ενώ η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών επιστημών θα αναλάβει την εποπτεία των αντίστοιχων εργασιών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης,  το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας και η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών επιστημών πρόκειται να δημιουργήσουν ένα σύστημα πληροφόρησης όπου θα καταχωρούν και θα αποτιμούν τη δράση των επιστημόνων και των επιστημονικών ινστιτούτων όλης της χώρας.
Οι οδηγίες, που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο δηλώνουν ρητά ότι θα απαγορεύονται αυστηρά πρακτικές όπως, η λογοκλοπή, η παραποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων των ερευνών, οι αφανείς συγγραφείς και η παραποίηση των αξιολογήσεων από συναδέλφους των επιστημόνων.
Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας σκοπεύει να ασχοληθεί και με την ακεραιότητα στο δημοσιογραφικο τομέα, δημιουργώντας έναν μηχανισμό για εφημερίδες και περιοδικά, που θα τοποθετεί οποιοδήποτε έντυπο είτε εντός της χώρας είτε διεθνές, σε «μαύρη λίστα» εφόσον διαπιστωθεί ότι αγνοεί την ακαδημαϊκή ποιότητα, επιδιώκοντας κάποιου είδους κερδοσκοπία. Τμήματα του τύπου, που θα παραβαίνουν τους κανόνες ακεραιότητας και δεοντολογίας θα στοχοποιούνται, ενώ τα δημοσιεύματα στα συγκεκριμένα περιοδικά ή εφημερίδες δε θα αναγνωρίζονται σε κανενός είδους αξιολόγηση.
Το σχέδιο επίσης περιλαμβάνει την αυστηρή τιμωρία όλων των διαμεσολαβητικών πρακτορείων, που έχουν αναμειχθεί σε παράνομες δραστηριότητες, όπως την αγοραπωλησία επιστημονικών εγγράφων, την αφανή συγγραφή, την πλαστογραφία, τη λογοκλοπή και την παραποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.
Ακόμα αυστηρότερη τιμωρία προβλέπεται για τους επιστήμονες, που θα βρεθούν να έχουν διαπράξει ακαδημαϊκά παραπτώματα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής τους σε κάποια μη προβλεπόμενη ενέργεια θα επιφέρει την απαγόρευση της δυνατότητας διδασκαλίας και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας σε όλα τα σχολεία και επιστημονικά ινστιτούτα που λειτουργούν υπο την κυβερνητική διοίκηση. Επίσης, οι επιχορηγήσεις για την έρευνα τους θα ακυρωθούν και τα βραβεία τους θα ανακληθούν.
Η γενικότερη και πιο σημαντική οδηγία του εγγράφου είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ακεραιότητας και εντιμότητας. Οι Κινέζοι ερευνητές ενθαρρύνονται να διεξάγουν ανταλλαγές και συνεργασία με σχετικές χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ενδυναμώσουν την μελέτη στην επιστημονική ακεραιότητα. Καλούνται να βελτιώσουν από κοινού τους διεθνείς κανόνες της επιστημονικής έρευνας και να αντιμετωπίσουν διεθνείς υποθέσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς.