Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κίνα και Γαλλία στο επόμενο επίπεδο σχέσεων

  • πηγή:Ελένης Μπίλια
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-01-10 22:14:13
  • Προβολές:
  • 631
Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 η Κίνα και η Γαλλία συμφώνησαν να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία και το συντονισμό των δυνάμεών τους, με σκοπό να στηρίξουν το σχέδιο για υψηλού επιπέδου ανταλλαγές. 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Κινέζου ΑντιπρόεδρουWang Yang και του Γάλλου Philippe Etienne, διπλωματικό σύμβουλο του Γάλλου Προέδρου Εmmanuel Macron. Ο Κινέζος Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι «μέσα από την άμεση υποστήριξη των δύο επικεφαλής της κυβέρνησης, Κίνα και Γαλλία έχουν ήδη εξετάσει μια πρακτική συνεργασία, ενώ οι διμερείς τους σχέσεις έχουν φτάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα έιναι έτοιμη να εργαστεί σκληρά με τη Γαλλία, έτσι ώστε να διατηρήσει τις ανταλλαγές σε ένα υψηλό επίπεδο, να παγιώσει την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη, να βελτιώσει και να αυξήσει την συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο και να εμβαθύνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές».
Ο Γάλλος διπλωματικός σύμβουλοςPhilippe Etienne ανέφερε ότι «η Γαλλία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επαφές με την Κίνα. Είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Κίνα για να διατηρήσει το στενό συντονισμό, να δημιουργηθεί από κοινού ένα πλάνο για υψηλού επιπέδου ανταλλαγές σε μια επόμενη φάση καθώς και να πιέσει για μεγαλύτερη ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ Γαλλίας – Κίνας και Ευρώπης – Κίνας».