Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Τροποποίηση του Συντάγματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης σημαντικής σύσκεψης του ΚΚ της Κίνας

  • πηγή:Caoxiuyuan
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-01-10 22:05:07
  • Προβολές:
  • 693
Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) αποφάσισε την Τετάρτη να συζητήσει πρόταση για την τροποποίηση τμήματος του Συντάγματος της Κίνας κατά τη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας της 19ης Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ τον Ιανουάριο.
Ο Σι Τζινπίνγκ, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, προήδρευσε την Τετάρτη στην συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου, όπου και ανακοινώθηκε μια έκθεση εργασίας της Κεντρικής Επιτροπής Επιθεώρησης Πειθαρχίας (CCDI) του ΚΚΚ, και συζήτησε την προσπάθεια κατά της διαφθοράς του Κόμματος το 2018.
Η εκστρατεία για την εξασφάλιση της πλήρους και αυστηρής αυτό-διαχείρισης του Κόμματος και η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν θα σταματήσει, όπως αναφέρεται σε μια δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση.
Η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να εποπτεύει τα μέλη του Κόμματος, να εφαρμόζει πειθαρχία και να κρατεί τους υπεύθυνους παραβάτες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Σκέψης του Σι Τζινπίνγκ για τον Σοσιαλισμό με Κινεζικά Χαρακτηριστικά σε μια Νέα Εποχή, σύμφωνα με το έγγραφο.
Διασφαλίζοντας την αρχή του Συντάγματος του ΚΚΚ και τους κανονισμούς του ΚΚΚ, η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την εφαρμογή του πνεύματος του 19ου Εθνικού Συνεδρίου του ΚΚΚ και των αποφάσεων που πήρε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής πειθαρχίας και των κανονισμών, η δήλωση αναφέρει ότι οι ομάδες επιθεώρησης πειθαρχίας θα επικεντρωθούν στα μέλη του Κόμματος που είναι άπιστα και ανέντιμα προς το Κόμμα, τα οποία συμμορφώνονται δημόσια, αλλά αντιτάσσονται ιδιωτικά, παραβαίνουν τις πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος και θέτουν σε κίνδυνο το πολιτικό περιβάλλον.
Υπογραμμίζοντας την σημασία της εκστρατείας κατά των ανεπιθύμητων μορφών εργασίας, η δήλωση αναφέρει ότι είναι προτεραιότητα να περιοριστεί η γραφειοκρατία, και τα προνόμια των ανώτερων στελεχών.
Για να εδραιωθεί η πρόοδος της εκστρατείας κατά της διαφθοράς, η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας θα προωθήσει τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος εποπτείας και θα καταπολεμήσει τη διαφθορά στις χαμηλότερες βαθμίδες, ανέφερε η δήλωση.
Οι αξιωματούχοι που δεν σταμάτησαν την παράνομη συμπεριφορά τους μετά το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος στα τέλη του 2012, εκείνοι για τους οποίους το κοινό διαμαρτύρεται έντονα καθώς και οι ανώτεροι αξιωματούχοι που ενδέχεται να προαχθούν, θα τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο.
Όσοι αναπτύσσουν προσωπικά δίκτυα και ενθαρρύνουν ομάδες συμφερόντων μέσα στο Κόμμα θα αντιμετωπίσουν αυστηρή τιμωρία, σύμφωνα με τη ίδια δήλωση.
Πριν από την συνεδρίαση, ο Σι προήδρευσε σε μια συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ.
Η 19η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας του ΚΚΚ θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας από τις 11 έως τις 13 Ιανουαρίου 2018.