Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κοινότητα καινοτομίας στον Ποταμό Yangtze

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2021-01-09 17:18:53
  • Προβολές:
  • 898

Μεγάλες προσπάθειες καταβάλει η Κίνα για να προστατεύσει και να αναβαθμίσει τις περιοχές κατά μήκος του Δέλτα του Ποταμού Yangtze με την εφαρμογή σχετικών νόμων. 
Μια από τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της περιοχής αυτής αφορά στον σχεδιασμό για την οικοδόμηση μιας κοινότητας καινοτομίας επιστήμης και τεχνολογίας στο Δέλτα του Ποταμού Yangtze που θα έχει παγκόσμια επιρροή. Σύμφωνα με το πλάνο, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας συνεργασίας καινοτομίας του Ποταμού Yangtze και την αξιοποίηση της περιοχής ως έναν τόπο όπου θα αναπτύσσεται αυθεντική καινοτομία, υψηλές και προηγμένες βιομηχανίες έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια κοινότητα παγκόσμιας επιρροής. 
Έως το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία μιας σύγχρονης και διεθνοποιημένης κοινότητας καινοτομίας επιστημονικής τεχνολογίας ενώ στόχος είναι έως το 2035 να αποτελεί το κορυφαίο κέντρο παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα. Σπουδαίο ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό θα διαδραματίσει η Σαγκάη ως ήδη υπάρχον κέντρο καινοτομίας ενώ θα πραγματοποιηθούν προσπάθειες για να αξιοποιηθούν και τα πλεονεκτήματα άλλων περιοχών στην περιοχή του Δέλτα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές αφού Το Δέλτα του ποταμού Yangtze είναι μια από τις πιο οικονομικά ενεργές, ανοιχτές και καινοτόμες περιοχές της χώρας και παράγει περίπου το ένα τέταρτο του εθνικού ΑΕΠ.