Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Έμφαση στη γεωργία από την Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2021-01-09 17:18:05
  • Προβολές:
  • 901

Με σκοπό την προώθηση της αγροτικής αναζωογόνησης και την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού αυτού του τομέα, η Κίνα θα εξασφαλίσει την παραγωγή, θα αναπτύξει τη βιομηχανία σπόρων και θα ενισχύσει την προστασία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσα στο έτος 2021. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, Tang Renjian, η Κίνα θα καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ποσότητα των προϊόντων θα ξεπεράσει τα 650 δισεκατομμύρια κιλά φέτος έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια σε όλη τη χώρα. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Κίνα θα ξεκινήσει έρευνες σε βασικές τεχνολογίες, σε μεγάλα έργα βιολογικής αναπαραγωγής και θα δημιουργήσει δεξαμενές σπόρων, θαλάσσιων ψαριών και ζωικών ειδών. Αξιοσημείωτη θα είναι επίσης και η αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς την περίοδο 2021-2022 θα κατασκευαστούν συνολικά 200 εκατομμύρια mu (περίπου 6,66 εκατομμύρια εκτάρια) γεωργικών εκτάσεων υψηλού επιπέδου, όπως δήλωσε ο υπουργός γεωργίας.
Το υπουργείο, τέλος, θα πραγματοποιήσει ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού και τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων. 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)