Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα θα συνεχίσει να ανακάμπτει οικονομικά το 2021

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2021-01-09 17:15:58
  • Προβολές:
  • 788

Με ισχυρή πεποίθηση ότι θα διατηρήσει την οικονομική της ανάκαμψη και το 2021, υποδέχτηκε η Κίνα τη νέα χρονιά. 
Σύμφωνα με τον Ning Jizhe, αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης, η Κίνα είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει σταθερή ανάπτυξη αυτόν τον χρόνο και γι’ αυτό θα καταρτίσει ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Θα καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος εφοδιασμού μέσω εργασιών σε τομείς όπως η καινοτομία επιστημονικής τεχνολογίας, οι βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού και η ασφάλεια των σιτηρών. 
Επίσης, το 2021 η Κίνα θα ενισχύσει τη διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης και θα επεκτείνει περαιτέρω την εγχώρια ζήτηση αξιοποιώντας το δυναμικό σε νέα μοντέλα κατανάλωσης, αυξάνοντας τις επικερδείς επενδύσεις και εφαρμόζοντας αναπτυξιακές στρατηγικές όπως η συντονισμένη περιφερειακή ανάπτυξη και η ανθρωποκεντρική αστικοποίηση. Οι πρωτοβουλίες αυτές, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, θα εφαρμοστούν με σεβασμό στην πράσινη ανάπτυξη και με προτεραιότητα στην ευημερία των ανθρώπων.  
Παρ’ όλο τον προγραμματισμό της Κίνας όμως, πολλά μπορεί να αλλάξουν από ποικίλους παράγοντες όπως η νέα πανδημία, οι αβεβαιότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος, η πίεση από τον έλεγχο του νέου ιού στη χώρα καθώς και οι δομικές διαφοροποιήσεις στην εγχώρια οικονομία. Για αυτούς τους λόγους, ο Ning Jizhe τόνισε ότι η Κίνα θα διατηρήσει τις μακροοικονομικές πολιτικές της συνεπείς, σταθερές και βιώσιμες το 2021, δεσμευόμενη να κάνει τις μακροοικονομικές πολιτικές πιο στοχευμένες και συντονισμένες.
Αξίζει να σημειωθεί  ότι το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε 4.9% από έτος σε έτος το τρίτο τρίμηνο του 2020, 3.2% το δεύτερο τρίμηνο μετά την πτώση 6.8% που είχε σημειώσει το πρώτο τρίμηνο λόγω της πανδημίας που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου 2019. 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)