Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Τα μουσεία στην εκπαιδευτική διαδικασία

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-11-06 19:04:56
  • Προβολές:
  • 616

Με κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και η Εθνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Κίνα στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μουσείων και των δημοτικών σχολείων και γυμνασίων κατά μήκος της χώρας σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους μαθητές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες των μουσείων.  
Όπως αναφέρουν οι οδηγίες, οι δυνατότητες των μουσείων θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως και τα μουσεία ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση έτσι ώστε να προωθήσουν την ενσωμάτωση των μουσειακών πηγών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρόταση αυτή του Υπουργείου έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα αφού τώρα πάνω από 5.500 μουσεία έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα συνεργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.