Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Έμφαση στην αναμόρφωση της παιδείας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-10-26 18:45:36
  • Προβολές:
  • 484

Στην αναβάθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τομέα στοχεύει η Κίνα με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος και το Κρατικό Συμβούλιο. 
Σκοπός είναι η πιστή εφαρμογή της επιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και η επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού αυτού του τομέα. Όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τις επιτροπές του κόμματος και τις τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω έτσι ώστε να βοηθηθούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ακόμα πιο αποτελεσματικά. 
Επίσης, εκτενής αναφορά γίνεται και στην ανάγκη βελτίωσης της αξιολόγησης των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς και ο εφοδιασμός της με ένα συνολικό ηθικό, διανοητικό, σωματικό και αισθητικό υπόβαθρο παράλληλα με την καλλιέργεια ενός εργατικού πνεύματος. 
Η χώρα βέβαια γνωρίζει πως κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ανάγκες οπότε προτρέπει τις τοπικές αρχές να προσαρμόσουν τις οδηγίες στο δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)