Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ινστιτούτο φιλοσοφίας από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-10-09 18:04:06
  • Προβολές:
  • 690

Τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας επιδιώκει η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών με την ίδρυση ενός φιλοσοφικού ινστιτούτου που θα εστιάζει στα φιλοσοφικά ζητήματα της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο Bai Chunli, πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Κίνας. 
Το ινστιτούτο αναμένεται πως θα στηρίξει την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία από το πρίσμα της φιλοσοφίας και θα συμβάλει στο συνδυασμό αυτών των τομέων. Όσον αφορά τη λειτουργία του, το ινστιτούτο αναμένεται ότι θα αποτελείται από πέντε ερευνητικά κέντρα που θα ενσωματώνουν τη φιλοσοφία σε ποικίλα θέματα όπως η λογική και τα μαθηματικά, η φυσική επιστήμη, οι βιολογικές επιστήμες, η νοημοσύνη και οι διανοητικές επιστήμες.