Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-09-25 17:14:32
  • Προβολές:
  • 374

Στη συνολική βελτίωση της οργάνωσης της ιατρικής εκπαίδευσης, στην προώθηση της ανάπτυξης των ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως η αναισθησιολογία, η αντιμετώπιση λοιμώξεων, η εντατική θεραπεία και η παιδιατρική και στην εκπαίδευση των γενικών ιατρών στοχεύει η Κίνα με την ανακοίνωση των κατευθυντήριων γραμμών από το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου. 
 Όπως αναφέρουν οι κατευθυντήριες οδηγίες, στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης στα κολέγια και τα πανεπιστήμια και να εμβαθυνθεί η μεταρρύθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών και στη συνέχιση της ιατρικής εκπαίδευσης. 
Αυτό θα μπορέσει να συμβεί τόσο με τη βοήθεια της κυβέρνησης όσο και με τη συμβολή των τοπικών αρχών και φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της ιατρικής εκπαίδευσης δεδομένων των προκλήσεων που προκύπτουν κι από το ξέσπασμα της πανδημίας.